We're the Influence Agency.

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបឌីជីថល

លើកកំពស់ម៉ាកយីហោរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹង Influence – ចាប់ពីការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ររហូតដល់ទំហំនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
មានការផ្ដល់ជូនអ្វីខ្លះ?
សូមទស្សនាវីដេអូ
សេវាកម្ម

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបឌីជីថល

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនឹងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាមួយនឹង Influence! យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាជំនួយក្នុងការរៀបចំជាយុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបឌីជីថលនៅលើវេទីកាគ្រប់ប្រភេទ ជូនទៅកានអតិថិជនដែលមានដូចជាវេទិកា Google Ads ឬ Facebook Ads ជាដើម។
សេវាកម្ម

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបឌីជីថល

ការបង្កើតមាតិកាលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ការផ្ដល់ជាជំនួយក្នុងការបង្កើតជាយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រមាតិកា
ការស្រាវជ្រាវអំពីទស្សនិកជនគោលដៅ
គោលការណ៍ណែនាំរបស់ម៉ាកយីហោ
ការបង្កើតមាតិកាថ្មីៗ
យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់ Hashtag
ការបង្កើតមាតិកាទៅតាមបរិបទថ្មី
ការសរសេរពីមាតិកាស្របទៅតាមអត្ថន័យ
ការត្រួតពិនិត្យតៅលើភាពទាក់ទាញរបស់មាតិកា

ការគ្រប់គ្រងសហគមន៍

ផ្ដល់ទំនុកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈសហគមន៍

–  ការបង្កើតមាតិកា
–  ការត្រួតពិនិត្យមាតិកា
–  ការសម្របសម្រួលទៅដល់ការពិភាក្សា
–  ការទទួលស្គាល់សមាជិក
–  ការវិភាគ និងរបាយការណ៍

ការផ្សព្វផ្សាយពី Influencer

បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយ Influence!

–  កំណត់ Influencerគោលដៅ
–  បង្កើតជាសារផ្សព្វផ្សាយទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក
–  កំណត់គោលដៅសហការ
–  ការផ្តល់ជាអត្ថបទសង្ខេបប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត
–  តាមដានការចូលរួមក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការ
–  តាមដានការអនុវត្តរបស់យុទ្ធនាការ
–  សម្របទៅតាមបរិបទថ្មីជានិច្ច

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលបង់ប្រាក់

បង្កើនឥទ្ធីពលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក!

–  កំណត់គោលបំណងនៃយុទ្ធនាការ
–  ការស្រាវជ្រាវពាក្យគន្លឹះ
–  ការវិភាគពីគូប្រជែង
–  ការធ្វើតេស្ត A/B
–  ការតាមដានពីយុទ្ធនាកា
–  ការវិភាគពីការអនុវត្ត
–  ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
–  ការកំណត់គោលដៅទស្សនិកជនសារជាថ្មី
–  ការធ្វើរបាយការណ៍

សេវាកម្ម

ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរក (SEO)

សេវាកម្ម SEO របស់យើងគ្របដណ្តប់គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរក (SEO) ដើម្បីផ្តល់ឱ្យគេហទំព័ររបស់អ្នកនូវឱកាសដ៏ល្អបំផុតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់នៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរក។
ពួកយើងនឹងធ្វើការជាមួយលោកអ្នកដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តផ្ទាល់ខ្លួនដែលដោះស្រាយរាល់តម្រូវការ និងគោលដៅរបស់លោកអ្នក រួមទាំងការស្រាវជ្រាវពាក្យគន្លឹះ ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពមាតិកា ការកសាងតំណភ្ជាប់ និងសេវាកម្មជាច្រើនទៀត។ ជាមួយនឹងបច្ចេកទេស និងបទពិសោធន៍របស់យើង ពួកយើងអាចជួយគេហទំព័ររបស់លោកអ្នកឱ្យមានការមើលឃើញច្រើន និងទាក់ទាញអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើន។
Play Video
Play Video
នេះជាអ្វីដែលយើងផ្ដល់ជូនអតិថិជន

អតិថិជនរបស់យើងបានស្គាល់យើងថាជាក្រុមការងារដែល ផ្ដល់ជូននូវបទពិសោធន៍ឌីជីថលដ៏អស្ចារ្យ ជូនទៅដល់ពួកគេ។

នៅចាំអ្វីទៀត? អ៊ីមែលមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាពីគម្រោងផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកអ្នកឥឡូវនេះ។
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២២ មក យើងខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមក្នុងការបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើន ដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពឌីជីថល។
ប្រសិទ្ធភាពនៃអត្រាបម្លែងរបស់យើង (២០២២)
0%
0

អ្នករចនា និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា ចំនួន ២៨ រូប

0

ពានរង្វាន់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតលក្ខណៈឌីជីថលចំនួន ៣៤៥ រង្វាន់

ពីដើមរហូតដល់ចប់

យើងបានផ្ដល់ជាជំនួយក្នុងការបង្កើតនូវ គម្រោង និងយុទ្ធសាស្ត្រ ជាច្រើនជូនតៅដល់អតិថិជន។

ចាប់់ផ្ដើមដំណេីរជាមួយគ្នា

ត្រៀមខ្លួនក្នុងការ
សហការជាមួយពួកយើងហើយឬនៅ?​

និយាយ​ថា​ សួស្តី

ស្នើសុំតារាងតម្លៃដោយឥតគិតថ្លៃ