We're the Influence Agency.

ម៉ាកយីហោ

លើកកម្ពស់ម៉ាកយីហោរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹង​សេវាកម្មយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាកយីហោពី Influence Agency

Influence Agency ជាភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាកម្មម៉ាកយីហោឈានមុខគេ ពួកយើងយល់ច្បាស់អំពីប្រសិទ្ធភាពម៉ាកយីហោដែលអាចកំណត់លោកអ្នកអោយខុសពីដៃគូប្រកួតប្រជែង និងបង្កប់នូវគោលតម្លៃនៃម៉ាកយីហោរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងគំនិតនៃទស្សនិកជន។ ហេតុដូច្នេះហើយ ពួកយើងបានផ្តល់នូវសេវាកម្មយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាកយីហោដែលរចនាឡើងដើម្បីបង្កើនភាពជោគជ័យនៃម៉ាកយីហោរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងទីផ្សារដ៏ប្រកួតប្រជែងមួយនេះ។

ដោយបានការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់អតិថិជនជាក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោឈានមុខសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងអាជីវកម្មតាមរដូវកាល មានន័យថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានដៃគូដ៏ល្អដែលមានជំនាញក្នុងការធ្វើអោយម៉ាកយីហោមានការកើនឡើង។

សេវាកម្ម

សេវាកម្មម៉ាកយីហោ

award_5537786

យុទ្ធសាស្រ្តម៉ាកយីហោ

សេវាកម្មយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង ត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងល្អិតល្អន់ ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងគោលដៅអាជីវកម្ម និងជំរុញម៉ាកយីហោរបស់អ្នកឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។ ពួកយើងនឹងធ្វើការវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីជំហរទីផ្សារ ទស្សនិកជនគោលដៅ និងសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងផ្សេងៗ ដើម្បីបង្កើតទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រមូលដ្ឋាន និងផ្តល់សេវាកម្មអភិវឌ្ឍម៉ាកយីហោដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយ។

signboard_6319710

ការទំនាក់ទំនងម៉ាកយីហោ

សេវាកម្មទីផ្សារម៉ាកយីហោរបស់យើង ផ្តោតលើការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនគោលដៅ ជាមួយវិធីសាស្ត្រដែលថ្មី និងមានឥទ្ធិពល។ ជាមួយនឹងការពង្រឹងគុណភាពនៃការធ្វើទីផ្សារមាតិកា ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងយុទ្ធសាស្រ្តឌីជីថល ពួកយើងធានាបាននូវសារ គុណតម្លៃ និងអត្តសញ្ញាណម៉ាកយីហោរបស់អ្នកចំពោះក្រុមអតិថិជន។

dog-tag_12646100

សម្ភារៈម៉ាកយីហោ

ដើម្បីគាំទ្រសេវាកម្មអភិវឌ្ឍម៉ាកយីហោរបស់អ្នក ពួកយើងផ្តល់ជូនការរចនាសម្ភារៈសម្រាប់ម៉ាកយីហោយ៉ាងទូលំទូលាយ និងសម្បូរបែប។ សេវាកម្មរចនាអត្តសញ្ញាណម៉ាកយីហោរបស់យើង រួមមានកញ្ចប់ឡូហ្គោដែលអ្នកអាចប្រើនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នា គោលការណ៍ណែនាំម៉ាកយីហោច្បាស់លាស់ និងគំរូសម្រាប់សម្ភារៈអាជីវកម្ម ដោយធានាថាម៉ាកយីហោរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបង្ហាញជាប់លាប់ ប្រកបដោយស្តង់ដារនៅគ្រប់ទីកន្លែង។

ម៉ាកយីហោ

ការផ្តល់ជូនសេវាកម្មម៉ាកយីហោរបស់យើង

យុទ្ធសាស្រ្តម៉ាកយីហោ

* យុទ្ធសាស្ត្រម៉ាកយីហោ៖ បង្កើតផែនការដែលសមស្របជាមួយគោលដៅអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដោយផ្តោតលើភាពជោគជ័យរយៈពេលវែង។
* ការធ្វើសវនកម្មម៉ាកយីហោ៖ វាយតម្លៃស្ថានភាពម៉ាកយីហោបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក និងស្ទាបស្ទង់មតិយោបល់ជារួមពីទីផ្សារ។
* វិភាគទស្សនិកជន៖ ស្វែងយល់ពីតម្រូវការ ចំណូលចិត្ត និងអាកប្បកិរិយារបស់ទស្សនិកជនគោលដៅរបស់អ្នក។
* ត្រួតពិនិត្យការប្រកួតប្រជែង៖ វិភាគពីការប្រកួតប្រជែង ដើម្បីកំណត់ឱកាស នាំយកភាពខុសប្លែកមកកាន់ទីផ្សារ។
* កំណត់ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ៖ កំណត់ផែនការច្បាស់លាស់ សម្រាប់ភាពរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍម៉ាកយីហោ។
អត្តសញ្ញាណម៉ាកយីហោ

* អត្តសញ្ញាណម៉ាកយីហោ៖ បង្កើតម៉ាកយីហោផ្ទាស់ខ្លួន ដែលប្លែក ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងទស្សនិកជនគោលដៅរបស់អ្នក។
* ទីតាំងបង្ហាញ៖ រៀបចំផែនការ ដើម្បីធ្វើអោយម៉ាកយីហោរបស់អ្នកលេចធ្លោក្នុងឧស្សាហកម្មនោះ។
* ប្រព័ន្ធការតាំងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ៖ អភិវឌ្ឍលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗ សម្រាប់បង្កើតជាអត្តសញ្ញាណរបស់ម៉ាកយីហោ។
* លំនាំនៃធាតុ និងរូបភាព៖ បង្កើតធាតុ និងរូបភាពដែលបញ្ជាក់ពីម៉ាកយីហោរបស់អ្នក។
យុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនង

* កម្មវិធីម៉ាកយីហោ៖ ធានាថាអត្តសញ្ញាណម៉ាកយីហោរបស់អ្នក ត្រូវបានបង្ហាញនៅគ្រប់វេទិកាទាំងអស់។
* យុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនង៖ បង្កើតវិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងរវាងម៉ាកយីហោ និងជាមួយទស្សនិកជនរបស់អ្នក។
* អត្តសញ្ញាណសម្គាល់ការទំនាក់ទំនង៖ កំណត់សម្លេង និងបែបបទនៃការទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬពាក្យពេចន៍និយាយស្តីរបស់ម៉ាកយីហោរបស់អ្នក។
* ពាក្យស្លោកសម្រាប់ម៉ាកយីហោ៖ បង្កើតឃ្លា ឬពាក្យស្លោកដែលងាយចងចាំ និងមិនអាចបំភ្លេចបាន ដើម្បីបង្ហាញពីអត្ថន័យនៃម៉ាកយីហោរបស់អ្នក។
* ការណែនាំអំពីរចនាប័ទទំនាក់ទំនង៖ បង្កើតគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទង នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់។
ម៉ាកយីហោ

ហេតុអ្វីអ្នកគួរជ្រើសរើស Influence Agency សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍម៉ាកយីហោរបស់អ្នក?

បទពិសោធន៍សេវាកម្មយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាកយីហោ

ពួកយើងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយម៉ាកយីហោជាង ២០ ដោយបានបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តដែលជម្រុញការរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍ។

ធនធានមនុស្ស

ក្រុមរបស់យើងមានជំនាញយ៉ាងច្បាស់លើផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាកយីហោ ដោយមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបំពេញការងារគ្រប់ដំណាក់កាល ដូចជាផ្នែកផលិតកម្ម ការធ្វើផែនការ និងការបង្កើតមាតិកាជាដើម។

ដំណោះស្រាយដែលមានភាពបត់បែន

ពួកយើងបង្កើតដំណោះស្រាយ ដែលសាកសមបំផុតសម្រាប់ម៉ាកយីហោរបស់អ្នក ដោយធានាថាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង នឹងបំពេញតាមតម្រូវការអាជីវកម្ម ព្រមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈម៉ាកយីហោរបស់អ្នក។

សហគមន៍ដ៏ធំ

ការចូលរួមជាមួយពួកយើងមានន័យថា អ្នកបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃបណ្តាញទំនាក់ទំនងដ៏ធំ ដោយបានភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍ដែលអាចជួយជំរុញម៉ាកយីហោរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។

ម៉ាកយីហោ

ដំណើរការទីផ្សារ និងម៉ាកយីហោរបស់យើង

ជំហ៊ានទី ១៖

ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

ពួកយើងនឹងធ្វើការយល់ដឹងអំពីអាជីវកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងទស្សនិកជនគោលដៅរបស់អ្នកយ៉ាងស៊ីជម្រៅ។ តាមរយៈការស្រាវជ្រាវទីផ្សារឱ្យបានហ្មត់ចត់ យើងនឹងប្រើប្រាស់វិធី ដែលល្អប្រសើរដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយទស្សនិកជន និងបង្កើនភាពទាក់ទាញនៃម៉ាកយីហោរបស់អ្នក។

ជំហ៊ានទី ២៖

អត្តសញ្ញាណម៉ាកយីហោ

សម្រាប់អាជីវកម្មថ្មី ពួកយើងនឹងកំណត់នូវអ្វីដែលធ្វើឱ្យអ្នកខុសប្លែកពីទីផ្សារ។ ចាប់តាំងពីការរចនាអត្តសញ្ញាណ ការបង្កើតស្លាកសញ្ញា ដើម្បីកំណត់បេសកកម្ម របៀបទំនាក់ទំនង និងចក្ខុវិស័យរបស់អ្នក ពួកយើងនឹងបង្កើតចំណុចទាក់ទាញការលក់ ដើម្បីក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់។

ជំហ៊ានទី ៣៖

យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារ

ពួកយើងធានាថាម៉ាករបស់អ្នក នឹងលេចធ្លោនៅលើគ្រប់វេទិកាទាំងអស់។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឡូហ្គោ ស្លាកសញ្ញា និងសារទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថល និងការបោះពុម្ព ពួកយើងជួយអោយអតិថិជនចងចាំម៉ាកយីហោរបស់អ្នក និងពង្រឹងកិត្តិនាមរបស់អ្នកនៅលើទីផ្សារ។

ជំហ៊ានទី​ ៤៖

ការអភិវឌ្ឍម៉ាកយីហោ

ក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានម៉ាកយីហោរបស់អ្នក យើងនឹងអភិវឌ្ឍរូបភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗនៃគេហទំព័រ គំនិតផ្តួចផ្តើមទីផ្សារថ្មីៗ និងការគាំទ្រពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ។ ការគាំទ្ររបស់យើង រួមបញ្ចូលការផ្សព្វផ្សាយ និងព្រឹត្តិការណ៍នានា ដើម្បីធានាបាននូវភាពជោគជ័យនៃម៉ាកយីហោរបស់អ្នក។

ជំហ៊ានទី ៥៖

ការសម្ពោធយុទ្ធនាការទីផ្សារ

ប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការទីផ្សារ គឺមានសារៈសំខាន់ដូចយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារដែរ។ យើង​រៀបចំ​ផែនការ​យ៉ាង​ល្អិតល្អន់​មុនការសម្ពោធនីមួយៗ។ ចំណុចនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើត និងចែករំលែកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងខ្លឹមសារដើម្បីទាក់ទាញមនុស្ស និងបំពេញគោលដៅអាជីវកម្ម ដើម្បីជំរុញការលក់ជាដើម។

ជំហ៊ានទី ៦៖

វាយតម្លៃ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងវិញ

ការកែលម្អឥតឈប់ឈរគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់។ តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យ ROI និងរង្វាស់នៃការអនុវត្តប្រចាំខែ ពួកយើងកែលម្អ និងកែសម្រួលយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទីផ្សារដែលកំពុងបន្តទៅមុខរបស់អ្នក។

អតិថិជនដែលយើងធ្វើការឱ្យ

អតិថិជនរបស់យើង

ម៉ាកយីហោ

ការយល់ឃើញរបស់អតិថិជនចំពោះសេវាកម្មយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាកយីហោរបស់យើង

ម៉ាកយីហោ

សំណួរដែលជួបញឹកញាប់អំពីសេវាកម្មភ្នាក់ងារម៉ាកយីហោ

ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការបង្កើតការសម្គាល់ម៉ាកយីហោ?

ការបង្កើតការសម្គាល់ម៉ាកយីហោធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកប្លែក និងមិនងាយនឹងបំភ្លេចបាន។ ចំណុចនេះនឹងបង្ហាញពីភាពពិសេសរបស់អ្នក ដូច្នេះអតិថិជនអាចសម្គាល់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងចំណោមដៃគូប្រកួតប្រជែងដទៃទៀត។

ហេតុអ្វីបានជាការបង្កើតការសម្គាល់ម៉ាកយីហោមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ?

ម៉ាកយីហោមិនមែនសំដៅលើការបង្កើតឡូហ្គោ ឬពាក្យស្លោកគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយមុខទេ ព្រោះវាជាអត្តសញ្ញាណអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ម៉ាកយីហោបង្ហាញពីរបៀបដែលអតិថិជនឃើញអ្នក ជួយបង្កើតទំនុកចិត្ត និងបង្កើតទំនាក់ទំនងអារម្មណ៍ ហើយការតភ្ជាប់នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ព្រោះវាមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់អតិថិជន ដោយធ្វើឲ្យពួកគេជាប់ចិត្តលើអាជីវកម្មរបស់អ្នក ជាជាងអ្នកដទៃក្នុងរយៈពេលវែង។

តើការបង្កើតការសម្គាល់ម៉ាកយីហោមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

តម្លៃនៃការបង្កើតការសម្គាល់ម៉ាកយីហោប្រែប្រួលអាស្រ័យលើតម្រូវការរបស់អ្នក។ អាជីវកម្មខ្នាតតូចអាចចំណាយតិចសម្រាប់ការរចនាឡូហ្គោជាមូលដ្ឋាន ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនធំ ៗ អាចវិនិយោគកាន់តែច្រើននៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាកយីហោដែលពេញលេញ។ សេវាកម្មម៉ាកយីហោជាធម្មតាចាប់ផ្តើមពី $7,000 ដោយតម្រូវការថវិកា និងអាជីវកម្មគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។

តើអ្នកត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងរចនាម៉ាកយីហោ?

ពេលវេលាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍម៉ាកយីហោ និងការរចនាប្រែប្រួល ចាប់ពីពីរខែ ឬយូរជាងនេះ អាស្រ័យលើវិសាលភាពគម្រោង និងតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវាកម្មម៉ាកយីហោពីភ្នាក់ងារទីផ្សារ៖ តើគួរពិចារណាមើលទៅអ្វី?

ការជ្រើសរើសសេវាកម្មម៉ាកយីហោ មិនខុសអ្វីពីការជ្រើសរើសដៃគូសម្រាប់ដំណើរអាជីវកម្មរបស់អ្នកនោះទេ។ អ្នកគួរពិនិត្យមើលបទពិសោធន៍ការងាររបស់ពួកគេ ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើការ និងដំណើរការផ្សេងៗ។ ចំណុចនេះ សំដៅដល់ការយល់ដឹងអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក និងការបង្ហាញម៉ាកយីហោរបស់អ្នកនៅក្នុងភាពជាក់ស្តែង។ ថវិកាក៏ជាកត្តាសំខាន់ ដើម្បីធានា​ថា​សេវាកម្ម​របស់​ពួកគេ​ សាកសមនឹង​ការ​វិនិយោគ។

សេវាកម្មម៉ាកយីហោ ឬសេវាកម្មទីផ្សារ៖ តើខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសមួយណា?

នេះ​ជា​ការសម្រាយ៖ សេវាកម្ម​ម៉ាកយីហោ​អាចផ្តល់​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​សម្រាប់​ម៉ាក​យីហោ​របស់​អ្នក ដោយបញ្ជាក់ថាអ្នក​ជា​នរណា មានរូបរាង អារម្មណ៍ និង​សារ​អ្វីខ្លះ។ ផ្ទុយទៅវិញ សេវាកម្មទីផ្សារនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនោះ ទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការធ្វើទីផ្សារមាតិកា និងច្រើនទៀត។ អ្នកត្រូវការម៉ាកយីហោដើម្បីបង្កើតអត្តសញ្ញាណ និងទីផ្សាររបស់អ្នក ដើម្បីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះទៅកាន់ទស្សនិកជន ដែលចំណុចនេះហើយជាអ្វីដែល Influence Agency ផ្តល់ជូន។

និយាយ​ថា​ សួស្តី

ស្នើសុំតារាងតម្លៃដោយឥតគិតថ្លៃ