Back

ការស្វែងយល់និងការវិភាគពីទីផ្សា

សេវាកម្ម

ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ នឹងការវិភាគរកដំណោះស្រាយ

ការវាយតម្លៃទៅលើគូរប្រកួតប្រជែង

ពួកយើងធ្វើការស្វែងយល់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនឹងចំណុចខ្សោយរបស់ដៃគូរប្រគួតប្រជែង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តលើអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ យើងនាំមុខក្នុងការប្រកួត ប្រជែងដោយវិភាគការនិយមថ្មីៗនៅក្នុងទីផ្សារនិងអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះៗ។

ការប្រថុយប្រថានតិចបំផុត

កំណត់ពីផលិតផលឬសេវាកម្មដែលមានប្រយោជន៏ក្នុងការវិនិយោគ, កាត់បន្ថយ ហានិភ័យដែលអាចកើតមាន, វាយតម្លៃតម្រូវការនៃទីផ្សារ, ការប្រកួតប្រជែង នឹង តម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីអោយមានការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ។

ការវាយតម្លៃដោយភាពស្មោះត្រង់

ពួកយើងនឹងជួយអ្នកអោយទទួលបានការវាយតម្លៃដោយមិនលំអៀងទៅលើផលិតផល របស់អ្នកដែលបានដាក់លក់បច្ចុប្បន្ននៅលើទីផ្សារ។ ការវាយតម្លៃគឺពឹងផ្អែកទៅលើ គុណភាពនឹងទៅលើអតិថិជនដែលបានពេញចិត្តទៅលើផលិតផលឬសេវាកម្មនោះ។

ការវាយតម្លៃនៃផលិតកម្ម

កំណត់នូវវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម, សម្រួលដំណើរការក្នុងការកែលម្អ, ការបែងចែកធនធាននឹងបរិមាណផលិតកម្ម។

ការនាំយកផលិតផល ឬសេវាកម្មថ្មីទៅកាន់ទីផ្សារ

ពួកយើងនាំយកការបង្កើតគំនិតថ្មីៗដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតទៅដល់អតិថិជន គោលដៅរបស់អ្នក នឹងបង្កើតគម្រោងដែលឆ្លើយតបនឹងទស្សនិកជនរបស់អ្នកដើម្បី ជំរុញការចូលរួមនិងការលក់។
01.

ការពង្រីកទូលំទូលាយនៃក្រុមហ៊ុន

ប្រមូលនូវគំរូអនុវត្តល្អៗសម្រាប់អាជីវកម្ម, វិធីសាស្រ្តដែលរកប្រាក់បានពីផលិតផល សេវាកម្មនានា និងយុទ្ធសាស្ត្ររួមដោយផ្អែកលើប្រភេទអាជីវកម្ម

02.

ផ្នែកនៃផលិតផលឬសេវាកម្ម

ពួកយើងធ្វើការស្វែងយល់ពីតម្រូវការ និងចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន នឹងពាណិជ្ជករ តាមរយៈការវិភាគប្រវត្តិរូប។ ពិនិត្យមើលពីរបៀបដែលអតិថិជនធ្វើការទំនាក់ទំនង ជាមួយផលិតផលរបស់យើង និងស្វែងរកអ្វីបញ្ហារបស់ពួកដើម្បីជួយអោយ​ពិសោធ​ន៏ របស់​ពួក​គេ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​!

03.

ផ្នែកនៃការលក់

បង្កើតខ្លឹមសារ និងដាក់ទិសដៅគម្រោងអោយស្របជាមួយការយល់ដឹងរបស់អតិថិជន ធានាថាការផ្ញើរសារគឺប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។ ថ្លឹងថ្លែងប្រសិទ្ធិភាពនៃភាពជោគជ័យ នៃការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សាររបស់អ្នកទៅកាន់យុទ្ធសាស្រ្តកែតម្រូវ នឹងបំបែកយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បី ទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរ!

04.

ផ្នែកនៃការធ្វើទីផ្សារ

ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ និងចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនយើងធ្វើការវាយតម្លៃនឹង ការផ្តល់ជូនដ៏សមស្រប។ យើងតែងតែធ្វើការពិនិត្យនូវគូរប្រកួតប្រជែងរបស់យើង ដើម្បីធានាអោយបាននូវយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះៗ

ចាក់វីដេអូ

អ្នកឌីសាញនឹងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីដែលមានគំនិតដ៏សកម្ម

ពួកយើងពិតជាយល់ថាទីផ្សារសព្វថ្ងែនេះពិតជាមានការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អាជីវកម្ម អ្នកខ្លាំងណាស់។ ដូចច្នេះហើយអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់ពួកយើងឥលូវនេះដើម្បីទទួល បានជាការសិក្សាទីផ្សារនឹងសេវាកម្មនៃការវិភាគ នឹងទទួលបានការយល់ដឹងអំពីភាព ជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មអ្នក។
កិច្ចសហការ

តោះមកជជែកគ្នា

និយាយ​ថា​ សួស្តី

ស្នើសុំតារាងតម្លៃដោយឥតគិតថ្លៃ